Bestuur

Voorzitter: J.Anneveldt tel 06-33889882

bestuur anneveldt

Penningmeester: B.Meerman tel 06-10249862                                                                                2e secretaris

ledenadministratie: R.Wassing  tel 06-46175199                                                                               2e penningmeester

Secretaris B.Olthof: tel 0598 390412                                                                                                    wedstrijdzaken

bestuur olthof 1

Bestuurs leden

wedstrijdzaken P.Kruger tel 06-13213233                                                                                          webmaster

lid R. Hulshof tel 06-53949560                                                                                                                Vice voorzitter , activiteiten ( contact avonden en coordinator voor Jeugdzaken)

Lid B. Noordhof tel 0651789444