wedstrijdreglement

 • Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement en het gene omschreven staat in de gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren te kennen en dit na te leven.
 • Voor zowel de zaterdag als de zondag wedstrijden geldt: dat een lid van het bestuur altijd als eerste vertrekt, daarna volgt de rest op volgorde bij aankomst vertrekpunt.
 • Niemand heeft recht op een vaste plek
 • Het is toegestaan om met 2 hengels te vissen tijdens de volgende disciplines, zomeravond en de zaterdag competities. Uitgezonderd zijn de wedstrijden in de provincie Friesland, hier is het alleen toegestaan  met 1 hengel te vissen. Voor de zondag competitie ,club dag en de koppelwedstrijd geldt eveneens 1 hengel.
 • Zaterdag competitie bestaat uit 12 wedstrijden, minimaal 7 wedstrijden meedoen voor de vleesprijs en 8 wedstrijden tellen voor de eindstand.                                                                         Zondag competitie bestaat uit 12 wedstrijden, minimaal 7 wedstrijden meedoen voor de vleesprijs en 8 wedstrijden tellen voor de eindstand.                                                                         Zomeravond competitie bestaat uit 8 wedstrijden, minimaal 6 wedstrijden meedoen voor de vleesprijs en 7 wedstrijden tellen voor de eindstand.
 • Puntentelling: Voor iedere 50 gram 1 punt en voor iedere vis 1 punt. De gene die meeste punten heeft ontvangt daarvoor het vast gestelde aantal wedstrijdpunten. Bij niet deelnemen aan één van de wedstrijden krijgt men 25 punten toegekend, afhankelijk van het aantal deelnemers kan deze eventueel worden aangepast. Mocht bij het bepalen van de eindstand blijken dat twee of meer personen na tellende wedstrijden het zelfde wedstrijdpunten hebben, dan is de gene met het hoogste aantal/ gewichtspunten de winnaar.
 • Hengel keuze is vrij
 • Wilt u een leefnet gebruiken of moet uw net worden vernieuwd. Kies dan voor een leefnet met de volgende eigenschappen: een diameter van 40cm of meer, en een minimale lengte van 2.5 meter.  
 • Per leefnet wordt maximaal 20 kg als uitslag in aanmerking genomen.
 • Snoek, snoekbaars, paling en karper tellen niet mee.
 • Men is verplicht zich aan de bepalingen te houden van de grote vergunning.
 • Geschillen over het gewicht en aantal dienen direct aan de waterkant te worden besproken en te worden afgehandeld, daarna is er geen discussie meer mogelijk.
 • Als sportvisser houdt u ook van de natuur, laat daarom uw visplaats schoon achter.
 • Bij het niet handhaven van de vooraf gestelde eind tijden, en bij onsportief gedrag wordt men gediskwalificeerd. dus tijd is tijd.
 • Het is verboden om te mopperen over de stekplaats, het weer of de vangsten.
 • Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig letsel, schade of diefstal.
 • In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur/commissie.