wedstrijd reglement

 

 

 • Ieder deelnemer wordt geacht dit reglement en het gene omschreven staat in de gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren te kennen en dit na te leven.
 • Voor zowel de zaterdag als de zondag wedstrijden geldt: dat een lid van het bestuur altijd als eerste vertrekt, daarna volgt de rest op volgorde bij aankomst vertrekpunt.
 • Niemand heeft recht op een vaste plek.
 • Het is toegestaan om met 2 hengels te vissen tijdens de volgende disciplines, Zomeravond/Zaterdag competities en de clubdag. Voor de Zondag competitie en de koppel wedstrijd geldt dan 1 hengel.
 • Puntentelling: voor iedere 50 gram 1 punt en voor iedere vis 1 punt. De gene die de meeste punten heeft ontvangt daarvoor het vast gestelde aantal wedstrijd punten.Voor de zaterdag competitie worden er 12 wedstrijden gevist, zomeravond 8 en de Zondag competitie 10 wedstrijden.
 • Hengelkeuze is vrij
 • Het gebruik van een landingsnet is toegestaan
 • Er wordt gevist op gewicht en aantal.
 • Snoek, snoekbaars, paling en karper tellen niet meeVoor de niet beschreven soorten telt geen minimum maat, Baars* 22cm,kopvoorn 30cm zeelt 25cm.*Het is toegestaan buiten de gesloten tijd ondermaatse baarzen levend voorhanden te hebben op voorwaarde dat ze in een leefnet of emmer bewaard worden en levend worden terug gezet in het zelfde water.
 • Men is verplicht zich aan de bepalingen te houden van de grote vergunning en is verplicht zijn /haar vis plek schoon achter te laten.
 • Geschillen over het gewicht en aantal dienen direct aan de waterkant te worden besproken en te worden afgehandeld, daarna is geen discussie meer mogelijk.
 • Als sportvisser houdt u ook van de natuur, laat daarom op uw visplaats niets achter na een wedstrijd.
 • Bij het niet handhaven van de vooraf gestelde eind tijden, en bij onsportief gedrag word men gediskwalificeerd. Dus tijd is tijd.
 • Bij bedrog of onsportief gedrag wordt men gediskwalificeerd.
 • Het is verboden te mopperen over de stekplaats, het weer of de vangsten.
 • Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig letsel, schade of diefstal.
 • In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur/commissie.

 

 

 

www.hsvvoortssappemeer.nl