Verslag jaarvergadering 6 februari 2017

 

Aanwezig zijn 18 leden.Na opening door de voorzitter wordt een ogenblik
stilte in acht genomen voor de ons ontvallen leden.
Mededelingen:
H.S.V.Voorwaarts heeft zich weer opgegeven voor deelname aan het
clubkampioenschap van de federatie groningen /drenthe 2017
Verder is besloten elk actief vissend lid die deelneemt aan wedstrijden van
H.S.V. Voorwaarts een gratis jas aan te bieden met opdruk aan voor en
achterzijde met H.S.V Voorwaarts en Hengelsport Sappemeer.Overige leden
kunnen er 1 bestellen tegen een redelijke vergoeding.
Ook zal medewerking worden verleend aan een gescheiden koppelwedstrijd
georganiseerd door hengelsport Sappemeer.Deze zal worden gehouden op
2 April aan het Winschoterdiep, inschrijving vanaf 14 februari.
De notulen van de vorige vergadering worden door genomen en in orde
bevonden. Ook de Jaarverslagen van de secretaris en penningmeester
worden goed gekeurd.
De kas is gecontroleerd door de heren O.Ketelaar en L.Boschma en was
net als voor gaande jaren weer prima voor mekaar.
Bestuursverkiezing:
J.Anneveldt en D.Alberts beide aftredend en worden herkozen.
P.Kruger toetredend als bestuurslid en webmaster.
J.Buurke als penningmeester/ledenadministratie voor 1 jaar.
De wedstrijden worden onveranderd vastgesteld.
Promotie/degradatie:
Om het aantal vissers in de A en B klasse wat gelijkwaardige te krijgen
wordt er besloten dat er uit de A klasse niemand zal degraderen.
De beste 2 uit de B klasse zullen gaan promoveren,dit geld zowel voor
de zomeravond en zaterdag competitie.
De contactavonden zullen worden gehouden in de kantine
van de vv HSC. sportpark Henk Bruins en wel op 25maart en 14 oktober.
In de rondvraag komen verder geen noemenswaardigheden aan de orde

vergadering 2vergadering4vergadering 1vergadering3