brandstof tegemoetkoming


Op de Algemene Ledenvergadering op 7 maart j.l. is door het bestuur toegezegd om te bekijken, of zo ja, op welke wijze een tegemoetkoming kan worden verleend in de momenteel hoge brandstofprijzen voor de wedstrijden die worden gehouden in Friesland. Het bestuur heeft inderdaad besloten om een tijdelijke tegemoetkoming te verlenen.                                  Deze zijn onder andere:

  • de gemiddelde afstand enkele reis, voor de wedstrijden in de provincie Groningen is 25,3 km (bron: Google Maps).
  • voor de tegemoetkoming gaan we uit van het verschil tussen de adviesprijs voor benzine per 1 maart 2021 en de actuele adviesprijs (volgens United Consumers) op de dag van de te houden wedstrijd. 
  • het gemiddelde verbruik van een personenauto wordt gesteld op 1:14.
  • er wordt geen onderscheid gemaakt tussen benzine, diesel of LPG.
  • de tegemoetkoming is per auto.
  • het aantal kilometers waar de tegemoetkoming voor geldt, is de retourafstand van het vertrekpunt tot het parcours v.v met dien verstande dat voor de gemiddelde afstand die voor Groningen geldt (i.c 2x25km) geen tegemoetkoming wordt verleend.          Bijvoorbeeld: Totaal retourafstand Heerenveen is 166.2 km, dan wordt de tegemoetkoming berekend over deze 166.2 km minus de afstand die gemiddeld (25 km x 2) in Groningen zou worden gereden. Op de wedstrijdplaats zal worden bijgehouden wie er heeft gereden. De penningmeester streeft er naar dat de uitbetaling aan het eind van iedere maand per bank zal worden overgemaakt. Er zal niet in contanten worden betaald.

Het bestuur